EZS Parkeersystemen B.V. levert geavanceerde apparatuur voor parkeergarages en parkeerterreinen. Wij weten als geen ander waaraan geïntegreerde parkeersystemen voor achteraf betaald parkeren moeten voldoen. Voor ons is elke locatie, elke opdrachtgever en daarmee elk parkeersysteem uniek. Onze apparatuur is state-of-the-art, eenvoudig te bedienen, betrouwbaar en inzichtelijk voor de exploitant. Daarnaast leveren wij uitgebreide service, variërend van het onderhouden en up-to-date houden van de apparaten tot beheer en het aanbieden van trainingen. Als het om achteraf betaald parkeren gaat, heeft EZS alles onder één dak.

Unieke systemen


Globaal gezien beschikt elke parkeergarage of elk parkeerterrein voor achteraf betaald parkeren over een of meer inritten, uitritten, bewonersgebied, afsluitmiddelen, een of meerdere betaalautomaten en een beheers- en managementsysteem. De exacte inrichting en functionaliteit van de apparatuur is echter voor geen enkele garage of geen enkele situatie hetzelfde. EZS parkeersystemen zorgt daarom voor een naadloze aanpassing van haar installaties aan de locatie en de wensen van de opdrachtgever.

Onze vakmensen hebben veel ervaring, waarmee u uw voordeel kan doen. Zo is er veel geld te besparen als u EZS tijdig bij het ontwerp voor een parkeergarage of -terrein betrekt. Als vooraf rekening wordt gehouden met de in- en uitritconstructie, het parkeersysteem, de bekabeling en de detectielussen, kan worden voorkomen dat er achteraf aanvullende maatregelen nodig zijn. Tevens kijken wij niet alleen naar de locatie, maar wij houden ook rekening met het te verwachten parkeergedrag en de wijze waarop u het beheer en management wilt organiseren.

Optimaal beheer


EZS Parkeersystemen kan u advies geven over het aantal aan te leggen inritten en uitritten en het eventuele gebruik van een wisselstrook, zodat de doorstroming optimaal is en filevorming wordt voorkomen. Wij adviseren u daarnaast over de afsluiting; kunt u volstaan met een slagboom of sluit een rolhek of speedgate beter aan bij uw veiligheidseisen? Wij nemen met u het beheer onder de loep: is er personeel ter plekke of gebeurt dit via een centrale op afstand? En wij gaan met u na of een intercom volstaat of dat er daarnaast behoefte is aan een gesloten circuit met camera’s (CCTV).

Bij de inrichting van de betaalautomaten houdt EZS er rekening mee of u één tarief hanteert of dat u werkt met gedifferentieerde tarieven en abonnementen. En of er indien nodig ook bij de beheerder kan worden betaald. Dit soort zaken bepaalt of u kunt volstaan met automaten die alleen munten accepteren of dat zij ook moeten worden ingericht voor het gebruik van bankbiljetten, PIN of andere betaalmiddelen.

Betrouwbaar en duurzaam


De parkeersystemen van EZS zijn degelijk en duurzaam en gaan daarom lang mee. Niet alleen omdat ze gebruik maken van veelvuldig beproefde technieken, maar ook omdat we ze eenvoudig en planmatig kunnen aanpassen aan de nieuwste ontwikkelingen en inzichten. Op deze manier blijft uw systeem up to date, en wordt de technische en economische levensduur aanzienlijk verlengd.

Tactisch en strategisch


EZS Parkeersystemen weet hoe belangrijk het is dat alles in een parkeergarage vlekkeloos functioneert. Dat vormt voor ons het uitgangspunt bij de inrichting van het managementsysteem. Als een spin in het web dient de centralist tijdig en adequaat meldingen te krijgen over alles wat er gebeurt op operationeel niveau. Zo moet hij het direct op zijn scherm kunnen zien als er iemand een probleem heeft bij de in- of uitrit, zodat hij per intercom aanwijzingen kan geven of er een collega naar toe kan sturen. Daarnaast krijgt hij meldingen als de tickets opraken, de muntcassette vol raakt, het wisselgeld bijna op is of als de kwitantierol dient te worden vervangen.

Naast alle informatie voor het dagelijkse, tactische beheer, leveren de parkeersystemen van EZS ook een schat aan gegevens voor het beheer op strategisch niveau. Ons managementsysteem verschaft een helder beeld van het aantal gebruikers, het aantal parkeerbewegingen, de pieken en dalen in de bezettingsgraad, de verhouding tussen kortparkeerders en abonnementhouders, enzovoorts. Daarmee kunt u inspelen op het parkeergedrag en eventuele parkeerbehoeften.

Diverse soorten trainingen


Kort voor de installatie van de apparatuur instrueert EZS uw medewerkers, zodat ze snel vertrouwd raken met de hard- en software. Daarnaast bieden wij verschillende soorten opleidingen aan. Met de eerstelijnstraining kunnen uw medewerkers eenvoudige storingen verhelpen. In een vervolgopleiding wordt dieper ingegaan op minder vaak voorkomende problemen of situaties. De centralistenopleiding is bedoeld voor de medewerkers achter het scherm en de managementtraining leert u hoe u optimaal gebruik kan maken van alle managementinformatie die het systeem u levert.

Bovendien verzorgen wij cursussen en trainingen op maat voor medewerkers die nieuw bij u in dienst zijn gekomen of voor medewerkers die hun kennis willen opfrissen, bijvoorbeeld omdat ze  er een tijdje tussenuit zijn geweest.

 Achteraf betaald parkeren 1


Toegangscontrole

toegangscontrole 2

Wij weten als geen ander wat er komt kijken bij de toegangscontrole van gebouwen, bedrijfsterreinen of gehele kantoorcomplexen.
lees meer

Service

service_klein

De service die voor en na de aanleg van het systeem geboden wordt is minstens zo belangrijk als de installatie zelf.
lees meer

Over EZS

Over EZS 2

EZS Parkeersystemen uit Beverwijk is een innovatief bedrijf, gespecialiseerd in geautomatiseerde systemen voor parkeren en toegangscontrole.
lees meer

Vooraf betaald parkeren

Vooraf betaald parkeren 2

Het is inmiddels een ingeburgerd straatbeeld: in de meeste steden zijn parkeerautomaten niet meer weg te denken.
lees meer